Tuesday, July 24, 2012

Hell of a lover 7C+


Stefan kniper förstabestigningen av Hell of a lover i Tallsjö, strax innan Gu som 
gjorde problemet ett par försök senare.


/DO

No comments: