Saturday, August 14, 2010

No Mistery


 
Geir sliter förgäves hud på ovan nämnda problem i Chironico.
Samma start som klassikern Schule des lebens, det vill säga 
ett långt move mellan lister, för att sedan vika 
vänster istället för höger.../DO

No comments: