Friday, August 27, 2010

Stilstudie


Jimmy på Bagheera i Manoury, Fontainbleau. Notera hur 
fokuserad han är inför skicket.../DO

No comments: